Ledarcoachning

Ditt ledarskap är i ständig förändring oavsett om du är ny i rollen eller har mångårig erfarenhet. Vi lever i en snabb föränderlig värld med ett högre tempo och behöver stanna upp för att kunna reflektera för att kunna utvecklas vidare.  Det är först genom reflektion som vi blir medvetna om var vi står idag.  Genom coachning får du som ledare möjlighet att reflektera över vad just du behöver för att utvecklas både på det individuella och professionella planet. En process där vi utgår från nuläget och identifierar det önskade läget för att sedan skapa handlingskraft till förändring. 

resultat av ledarcoachning
  • Hållbart ledarskap
  • Modigt och tryggt ledarskap
  • Självinsikter
  • Öka psykologiska tryggheten
  • Tydligare riktning
  • Bättre leda sitt team
  • Bättre kommunikation
  • Hitta sina inre styrkor
  • Hitta motivation och drivkrafter

Upplägg för ledarcoachning

Ett grundpaket för ledarcoachning är på fem träffar och kan därefter förlängas. INSIGHTLY erbjuder även prenumeration under 12 månader.