Team & Ledarutveckling

En Gallupundersökning från 2022 visar att endast en av fem medarbetare är engagerade på jobbet. Samma undersökning visar att ledaren påverkar engagemanget med så mycket som 70 %. 

Vill du vet mer om:

  • Hur man bidrar till modiga ledarkulturer och engagerade medarbetare som presterar på topp och samtidigt är välmående?
  • Hur man får 1+1 att bli 3 genom att ta tillvara på den kollektiva intelligens som finns i team?
  • Hur man bidrar till psykologisk trygghet hos team och ledare vilket leder till mer kreativitet och lärande?
  • Hur du utvecklar er värdegrund och går från ord till handling?

Insightly erbjuder program och workshops för team och ledare så att de passar just era behov.

Utgångsläget är alltid ert nuläget och därefter identifierar vi ert önskade läge för att kunna starta processen.


 

Världsförbättrande ledarskap

Grunden till alla redskap och metoder som jag använder mig av i mina uppdrag kommer från Walk your value. Ett utvecklingskoncept framtaget av mig och Mia Hellström på MM Commitment. Vi delar samma vision och värderingar så att vi hittade varandra och påbörjade detta samarbetet var menat.

Vår ledarskapsfilosofi är "Medvetna steg av mig mot en bättre värld tillsammans". Genom filosofin har vi skapat egna redskap och en egen modell, MOD-modellen, som bidrar till hälsosamma individer och organisationer. Genom våra kompetenser och samlade erfarenheter från yrkeslivet har vi förstått att den lilla handlingen i vardagen kan bidra till den stora och världsförbättrande skillnaden. Tänk dig ringar på vattnet.

Förslag på utvecklingsteman

  • Konsten att leda sig själv -  Från medarbetare till medledare

  • Beteendegeneratorn - att gå från ord till handling resulterar i gemensam vision och en stark kultur

  • Effektfulla, välmående team - ökat samarbete, tillit, tydligt syfte, roller och målbilder. 

  • Hur leder vi i ständig förändring?  - stå stadig och trygg  inför förändringar.