Team & Ledarutveckling

En Gallupundersökning från 2022 visar att endast en av fem medarbetare är engagerade på jobbet. Samma undersökning visar att ledaren påverkar engagemanget med så mycket som 70 %.

Vill du vet mer om:

  • Hur man skapar modiga ledarkulturer och engagerade medarbetare som presterar på topp och samtidigt är välmående?
  • Hur man får 1+1 att bli 3 genom att ta tillvara på den kollektiva intelligens som finns i team?
  • Hur man skapar psykologisk trygghet hos team och ledare vilket leder till mer kreativitet och lärande?
  • Hur du utvecklar er värdegrund och går från ord till handling?

Insightly erbjuder program och workshops för team och ledare så att de passar just era behov.

Utgångsläget är alltid ert nuläget och därefter identifierar vi ert önskade läge för att kunna starta processen.


Förslag på utvecklingsteman

  • Konsten att leda sig själv -  Från medarbetare till medansvarig

  • Värdegrund - från ord till handling resulterar i gemensamma visioner och en stark kultur

  • Högpresterande välmående team - ökat samarbete, tillit, tydligt syfte, roller och målbilder. 

  • Hur leder vi i ständig förändring?  - stå stadig och trygg  inför förändringar.