Team & Ledarutveckling

En Gallupundersökning från 2022 visar att endast en av fem medarbetare är engagerade på jobbet. Samma undersökning visar att ledaren påverkar engagemanget med så mycket som 70 %. 

Vill du vet mer om:

  • Hur man bidrar till modiga ledarkulturer och engagerade medarbetare som presterar på topp och samtidigt är välmående?
  • Hur man får 1+1 att bli 3 genom att ta tillvara på den kollektiva intelligens som finns i team?
  • Hur man bidrar till psykologisk trygghet hos team och ledare vilket leder till mer kreativitet och lärande?
  • Hur du utvecklar er värdegrund och går från ord till handling?

Insightly erbjuder program och workshops för team och ledare så att de passar just era behov.

Utgångsläget är alltid ert nuläget och därefter identifierar vi ert önskade läge för att kunna starta processen.


 

Walk your value

Walk your value är ett koncept jag utvecklat tillsammans med två andra företagare. Vår ledarskapsfilosofi är "Medvetna steg av mig mot en bättre värld tillsammans". Genom filosofin har vi skapat en egen modell, MOD-modellen, som bidrar till hälsosamma individer och organisationer. Har vi balans i oss själva kommer det att skapa ringar på vatten och ha en positiv påverkan i andra led.  Vi kallar det världsförbättrande ledarskap. Läs mer om Walk your value. 

Förslag på utvecklingsteman

  • Konsten att leda sig själv -  Från medarbetare till medledare

  • Beteendegeneratorn - att gå från ord till handling resulterar i gemensam vision och en stark kultur

  • Effektfulla, välmående team - ökat samarbete, tillit, tydligt syfte, roller och målbilder. 

  • Hur leder vi i ständig förändring?  - stå stadig och trygg  inför förändringar.