INSIGHTLY

Utveckling 
Handlingskraft
Resultat

"Jag tror på kraften i varje individ" 

Utveckling- en nyckel till framgång

INSIGHTLY möjliggör för människor, grupper och organisationer att utvecklas och må bra och skapa hållbara resultat. Ni kommer utmanas att se saker ur nya perspektiv, nya insikter, tänkesätt och idéer skapas, er riktning blir tydligare och era inre drivkrafter och styrkor lyfts fram för att hitta handlingskraft till förändring. Vi utgår alltid från ert nuvarande läge och er verklighet och tar sikte framåt. 

Som ringar på vatten

Min vision är att bidra till att skapa ett välmående, hållbart samhälle genom den positiva, framåtriktade energin som skapas genom utveckling av människor och sprider sig som ringar på vatten.

Min passion 

Att få människor att utvecklas och må bra är min stora passion i livet. Jag tror på att varje individ har den kraft de behöver inom sig, att människor vill ta ansvar och utvecklas och att människan blir engagerad i det hon varit med om att skapa. Med min passion, kompetens, nyfikenhet, lyhördhet, empati och stora engagemang skapar jag en förändringsresa tillsammans med dig, ditt team eller organisation. En resa som kommer att ge er en tydligare riktning, nya lärdomar, handlingskraft och hållbara resultat.

Tjänster

INSIGHTLY erbjuder individuell coachning,  företagscoachning, team & ledarutveckling, föreläsning samt kickoff. Erbjudandena går att få både digitalt och fysiskt. Jag anpassar tjänsterna efter vad som passar dig och din verksamhet bäst.

COACHNING

INSIGHTLY erbjuder individuell coachning, ledarcoachning och teamcoachning. 

TEAM & LEDARSKAP

INSIGHTLY erbjuder workshops och skräddarsydda program för team och ledare. 

FÖRELÄSNING

INSIGHTLY skräddarsyr föreläsningar så att de anpassas efter era behov och önskemål.