Människor som mår bra presterar bra

Insightly skapar förutsättningar för individer, team och organisationer att utvecklas och ta medvetna steg mot ett välmående och engagerat arbetsliv.  

Människor som mår bra presterar bra

Jag är fast övertygad om att välmående och engagemang utgör grunden för framgång inom företag och organisationer, och min övertygelse är grundad i de tydliga resultat jag sett och i forskningen.  

Jag tror på att varje individ har den kraft de behöver inom sig, att människor vill ta ansvar och utvecklas och att människan blir engagerad i det hon varit med om att skapa.

Mitt uppdrag 
Mitt uppdrag är att skapa förutsättningar för styrelser, ledare, team och organisationer att utvecklas och ta medvetna steg mot ett mer välmående och engagerat arbetsliv.  Detta gör jag genom utbildning och träning, coachning och föreläsning.  Jag tror på att varje individ har den kraft de behöver inom sig, att människor vill ta ansvar och utvecklas och att människan blir engagerad i det hon varit med om att skapa. 


Vill du

  • öka välmående på din arbetsplats?
  • öka engagemanget på din arbetsplats? 
  • öka effektfullheten i ditt team
  • stärka det ekonomiska resultatet?
  • bidra till ett bättre samhälle och en bättre värld?
Då har du kommit rätt. 
Hör av dig till mig så kan vi se hur jag kan hjälpa dig, ditt team och din organisation. 

Tjänster

INSIGHTLY erbjuder team & ledarutbildning, coachning, föreläsning samt kickoff. Jag anpassar tjänsterna efter vad som passar dig och din verksamhet bäst.
Medvetna steg av mig mot en bättre värld tillsammans

Världsförbättrande ledarskap

Grunden till alla redskap och metoder som jag använder mig av i mina uppdrag kommer från Walk your value. Ett utvecklingskoncept framtaget av mig och Mia Hellström på MM Commitment. Vi delar samma vision och värderingar så att vi hittade varandra och påbörjade detta samarbetet var menat. 

Vår ledarskapsfilosofi är "Medvetna steg av mig mot en bättre värld tillsammans". Genom filosofin har vi skapat egna redskap och en egen modell, MOD-modellen, som bidrar till hälsosamma individer och organisationer.  Genom våra kompetenser och samlade erfarenheter från yrkeslivet har vi förstått att den lilla handlingen i vardagen kan bidra till den stora och världsförbättrande skillnaden. Tänk dig ringar på vattnet.