Insightly skapar modiga,
trygga och effektfulla ledare, individer och team.

MOD- en nyckel till framgång

INSIGHTLY skapar modiga, trygga och effektfulla ledare, individer och team. All utveckling äger rum när modet är större än rädslan. Ni kommer att utmanas. Er riktning och ert varför blir tydligare. Nya insikter skapas och ger kraft till förändring som är hållbar. Jag utgår alltid från ert nuvarande läge och er verklighet och tar sikte framåt.

Som ringar på vatten

Min vision är att bidra till att skapa ett välmående, hållbart samhälle genom den positiva energin som skapas genom utveckling av människor och sprider sig som ringar på vatten.

Min passion

Att få människor att utvecklas och må bra är min stora passion i livet. Jag tror på att varje individ har den kraft de behöver inom sig, att människor vill ta ansvar och utvecklas och att människan blir engagerad i det hon varit med om att skapa. Med min passion, kompetens, nyfikenhet, lyhördhet, empati och stora engagemang skapar jag en förändringsresa tillsammans med dig, ditt team eller organisation. En resa som kommer att ge er en tydligare riktning, nya lärdomar, handlingskraft och hållbara resultat.

Tjänster

INSIGHTLY erbjuder individuell coachning,  företagscoachning, team & ledarutveckling, föreläsning samt kickoff. Erbjudandena går att få både digitalt och fysiskt. Jag anpassar tjänsterna efter vad som passar dig och din verksamhet bäst. 

Walk your value är ett koncept jag tagit fram med två andra företagare. Vår ledarskapsfilosofi är "Medvetna steg av mig mot en bättre värld tillsammans". Genom filosofin har vi skapat egna verktyg och en egen modell, MOD-modellen, som bidrar till hälsosamma individer och organisationer. Har vi balans i oss själva kommer det att skapa ringar på vatten och ha en positiv påverkan i andra led.  Läs mer om walkyourvalue.se