Team & Ledarutbildning

Utbildningen för team och ledare är utgår från MOD-modellen i utvecklingskonceptet Walk your value. 

Detta ingår i utbildningen  

 • Nycklarna till att kunna leda dig själv
  Genom träning av dina mentala muskler kommer du att kunna påverka dina beteenden, prestationer och fysiska reaktioner på ett önskvärt sätt. Du blir bättre för dig själv och andra.

 • Hur du sätter visioner, mål och lever dina värderingar
  Varför gör vi det vi gör? Vilket är vårt syfte? När vi är precis där vi vill vara, hur ser det ut då? Ett högre syfte och en inspirerande vision har kraften att mobilisera och engagera människor med både hjärna och hjärta.
 • Hur du bidrar till en arbetsmiljö som präglas av psykologisk trygghet
  I en psykologiskt trygg miljö vågar vi vara öppna och visa oss sårbara. Vi ser misstag som lärdomar och vågar be om feedback. Det skapar förutsättningar för utveckling och lärande, vilket bidrar till effektfulla, välmående och innovativa team.

 • Verktyg för kommunikation som stärker ditt samspel med andra
  Vi tränar dig på att lyssna, förstå och ge relevant respons på det du ser och hör. Genom träning i feedback, konflikthantering och hur du använder din kropp och ditt språk stärker du din förmåga att kommunicera med din omvärld. Du blir en autentisk och kraftfull ledare.

 • Hur du skapar och bibehåller en utvecklingskultur
  En förutsättning för utvecklingskultur är ett kontinuerligt lärande. Du får träna på att utveckla dig själv och andra med hjälp av coachande frågor samt att ge och ta emot feedback.

 • Hur du skapar engagemang och motivation
  Nu har vi nått toppen av vår MOD-modell. Enligt forskningen skapas förutsättningar för motivation och engagemang när våra behov av kompetens, autonomi och samhörighet är tillgodosedda. Då mår vi bra, gör vi det vi kommit överens om, presterar hållbart och bidrar med glädje till starka resultat.
 

Världsförbättrande ledarskap

Grunden till alla redskap och metoder som jag använder mig av i mina uppdrag kommer från Walk your value. Ett utvecklingskoncept framtaget av mig och Mia Hellström på MM Commitment. Vi delar samma vision och värderingar så att vi hittade varandra och påbörjade detta samarbetet var menat.

Vår ledarskapsfilosofi är "Medvetna steg av mig mot en bättre värld tillsammans". Genom filosofin har vi skapat egna redskap och en egen modell, MOD-modellen, som bidrar till hälsosamma individer och organisationer. Genom våra kompetenser och samlade erfarenheter från yrkeslivet har vi förstått att den lilla handlingen i vardagen kan bidra till den stora och världsförbättrande skillnaden. Tänk dig ringar på vattnet.