Vad är coachning? 

Vilken förändring behöver du eller ditt företag för att utvecklas och må bra? Vilka mål har du eller ditt företag, hur nås dem? Hur kan ni lösa problem eller göra bra saker ännu bättre? Jag vet att du har svaren inom dig för ingen känner dig själv eller ditt företag bättre än du.  Ett av coachingens grundfundament är att individen eller teamet själva har svaren – men att vi i bland behöver hjälp för att hitta dem. Forskning visar att möjligheterna att lyckas med sina mål ökar avsevärt när du hittar dina egna svar på vad du vill och hur du ska komma dit. Människor känner ett större åtagande och ansvar för idéer och planer som de själva har varit delaktiga i att skapa. 

Som coach hjälper jag dig hitta dina egna svar på:
1. Vad du verkligen vill och varför det är viktigt
2. Vad som behövs för att nå det du vill
3. Hur du lägger upp planen och hittar handlingskraft för att nå målet och få ett hållbart resultat.

Det är en kreativ process där vi tillsammans öppnar dörrar för nya tankesätt, idéer, perspektiv, insikter och lärande vilket leder till utveckling och välmående inom både det personliga och professionella planet. Coaching är motivationsskapande och arbetar härifrån och framåt med fokus på nytt och effektivare tänkande och handlande.
 

" Att låta sig coachas är att investera i sin egen eller sitt företags utveckling och välmående."

Varför coachning? 

Vi lever i en tid som förändras i allt snabbare takt och även om framtiden idag är precis lika oviss som den alltid varit så är känslan att den är än mer oviss just nu.  För att klara av utmaningen som kommer med förändring är det viktigt att  lyfta blicken och rikta fokus på lösningar och det vi kan påverka - oss själva.  Genom att utveckla människor, utvecklas företag och organisationer.  

Med tankemönster som inte är hjälpsamma för dig skapar du begränsningar både i ditt privata och professionella liv. Genom coachning utmanas du att se saker ur nya perspektiv, nya tänkesätt och idéer skapas, nytt lärande, din riktning blir tydligare och dina inre drivkrafter och styrkor lyfts fram för att hitta handlingskraft till förändring.  

En metaanalys av Gallup 2020 påvisar dessa effekter av coachning :

 • 66 % välbefinnande
 • 81 % minskad frånvaro
 • 41 % färre kvalitetsbrister
 • 23 % ökad lönsamhet
 • 10 % ökad kundlojalitet
 • 15 % ökad produktivitet

Med små steg i rätt riktning når vi ett hållbart resultat! 

 
Resultat av coachning 
 • Definiera välformulerade mål
 • Nya insikter och lärdomar
 • Skapa inre trygghet
 • Dina värderingar, vad är viktigt?
 • Stärkt självkänsla
 • Hitta dina inre styrkor
 • Bryta mönster som hindrar dig
 • Hitta motivation och inre drivkraft
 • Förbättra relationer
 • Skapa handlingskraft
 • Nå hållbara resultat

Hur fungerar coachning? 

Ett av coachningens grundfundament är att individen själv har svaren. I coachning utgår vi från nuläget och startar processen mot det önskade läget. Coachens ansvar är att  lyssna aktivt och ställa kraftfulla frågor i kombination med övningar vilket hjälper dig i hela processen från nuläget till ditt önskade läge.  Du ansvarar för dina val och dina handlingar.  Coaching är densamma oavsett om man coachar individer, ledare, organisationer eller team. Allt som sägs under coachningen stannar där och du kan känna dig trygg i att alltid kunna avbryta samarbetet om det inte känns rätt för dig.