Medarbetarcoachning

Allt fler organisationer ser värdet av att bygga coachingkulturer som erbjuder anställda, på alla nivåer, möjlighet att utveckla sina förmågor, öka sitt värde och nå sina professionella mål. Att investera i coaching lönar sig. Visste du att endast 1 av 5 av medarbetarna i svenska organisationer är engagerade i sina jobb (Gallup 2022)? Engagerade medarbetare är den mest väsentliga tillgången du har.  Undersökningar visar att coachning bl.a. ökar välbefinnandet med 66 %, ger 81 % minskad frånvaro och 23 % ökad lönsamhet.  Välmående medarbetare ger bättre lönsamhet. Som coach hjälper jag medarbetarna att bli medvetna om sitt eget självledarskap och hur de själva kan påverka sin situation till det bättre och därmed  bidra till god arbetsmiljö och gott resultat.  

Detta kan du få med coachning
  • Motivation
  • Engagemang
  • Kraft till förändring
  • Balans mellan jobb och fritid
  • Bättre självkänsla
  • Tydlig riktning 
  • Uppfylla mål 
  • Beteendeförändring
  • Bättre kommunikation

Upplägg för medarbetarcoachning

Ett grundpaket för medarbetarcoachning är på fem träffar och kan därefter förlängas. 
Ge dina medarbetare möjlighet att få coachning genom friskvårdsbidraget.